120713_Lena Lervik.jpg
Olof Buckhart invigde utställningen

Olof Buckhart invigde utställningen

Vernissagefest hos Curator

Vernissagefest hos Curator

VIRIDITAS
Den grönskande kraften
Viriditas är den blomstrande kraften enligt Hildegard av Bingen (1100-tals nunna).
I denna version av Maria Viridissima har jag låtit paradisormen medverka i relief över hela skulpturen. Många av våra blomster hade Marianamn fram till reformationen men de försvann samtidigt som Maria rensades ut ur kyrkorna. När Linné sedan kom med sin revolutionerande flora blev det förmodligen viktigt att döpa om många av våra traditionella Mariablomster. Blomsternamnen skiftade troligen även lokalt.
Blomstren på skulpturen fanns både i gammal kult och i Mariologin, som läran om Maria kallas. Mest känd är liljan som i ”Bebådelsen” överlämnas av ängeln Gabriel till Maria, ett tecken på den hemliga befruktningen.
I gammal kult sades den stora modern” vattna jorden med sin mjölk och då sprang liljorna upp ur marken och speglade stjärnhimlen” (med sina sexhörningar).
Rosen är en av de blomster som frikostigt och poetiskt använts runt Maria inom den allegoriska konsten. Symboliskt är den skötet, livets port i moderskulten.

ABSENTIA
Frånvaro. En version av Skyddsmantelmadonnan
Skyddsmantelmadonnan var ett vanligt förekommande motiv i våra kyrkor fram till reformationen. Det är de tolv apostlarna hon enl. traditionen skyddar under sin mantel. Hon är också Modern som skyddar hela mänskligheten. I denna version är hon tom...bara ett svart mörker...själens mörka natt.

MARIA JUGOSLAVIEN 1995
Mariakulten är mycket levande i Jugoslavien och när kriget där bröt ut 1995 insåg jag hur förtvivlad Maria måste blivit, lika förtvivlad som alla mödrar i samma situation.

Viriditas

Viriditas

Lena Lervik 3.jpg
Absentia - Skyddsmantelmadonnan

Absentia - Skyddsmantelmadonnan

Maria Jugoslavien 1995

Maria Jugoslavien 1995

LL 6 korr2.jpg