130712_ Sture Collin.jpg
Sture CollinJuly 12, 201304DSC_5126.jpg
Sture CollinJuly 12, 201301DSC_5105.jpg
S C 1.jpg
Sture CollinJuly 12, 201302DSC_5106.jpg
Sture CollinJuly 12, 201303Sankat Anna1.jpg
S C 2.jpg
S C 3.jpg
 
130816_Kerstin Svanberg.jpg
 
August 16, 2013Kerstin Svanberg05_DSC5615.jpg
 
August 16, 2013Kerstin Svanberg06_DSC5616.jpg
August 16, 2013Kerstin Svanberg07_DSC5618.jpg
August 16, 2013Kerstin Svanberg04_DSC5614.jpg
August 16, 2013Kerstin Svanberg03_DSC5610.jpg
August 16, 2013Kerstin Svanberg01_DSC5606.jpg
August 16, 2013Kerstin Svanberg02_DSC5609.jpg

KERSTIN SVANBERG - FLÖDEN

Herakleitos, den grekiske filosofen, deklarerade att allting flyter "panta rei". Han ansåg att naturen karakteriseras av en kontinuerlig rörelse.
Tiden är ett flöde av händelser och tankar. Vi upplever livet som ett flöde med minnen uppströms och våra önskningar nedströms.
Den fria rörelsen av små, små fibrer i min pappersmassa avstannar gradvis när jag låter papperet torka - det bildas ett fryst flöde. Frigjord energi överförs i krafter och spänningar som skapar krympningar i papperet. Jag låter ibland den stela gjutformen hjälpa mig att styra krympprocessen, som när jag skapat mina MYNNINGAR.
Informationsutbyte mellan människor är också ett flöde av tecken. Antingen fysiskt kommunicerade i form av mina TECKEN och BÖCKER eller verbalt som när vi talar.

Men - vad handlar det här om egentligen? Jag kan inte styra intrycket i betraktarens sinne. Låt mig som ett exempel berätta om min installation MYNNINGAR. Som matris för MYNNINGAR har jag använt avloppsrör lånade från två arbetare sysselsatta med VA-arbete på gatan utanför min atelje. De styva formarna hjälper mig att styra krympningsprocessen i papperet.
Ur en mynning flödar det i regel. Men vad? Kanske goda eller dåliga nyheter? Någonting rent eller smutsigt? Ibland är det upp till mottagarens subjektiva bedömning.
Vad är det som kommer fram, när flödet av mikroskopiska fibrer i min pappersmassa gradvis avstannar, när papperet tillåts torka? Den frysta strömmen visar någonting.
Vad ser Du? - se efter med öppet sinne!