160521_Rolf Wohlin.jpg
May 21, 2016Rpolf Wohlin02XDSC4039.jpg
May 21, 2016Rpolf Wohlin03XDSC4041.jpg

ROLF WOHLIN(*l938) började sin konstnärsbana som målare med separat­utställningar i Sthlm 1961 och 1963. Övergick sedan till filmkonsten och har genom åren gjort fyrtiotalet huvudsakligen dokumentärfilmer om ornitologi, ekologi,bildkonst,arkitektur och kulturhistoria.
Fem gånger belönad av Sv.Filminstitutet.
Freelancade under 20 är på Sv.Television, innan han övergick till Sv.Radio, där han producerat ett otal radiodokumentärer, Kulturnytt-inslag samt musikessäer på bl.a. jazzteman.
Han var den första att få Sveriges Författarförbunds radiopris år 2000.
Som stillbildsfotograf har Rolf Wohlin ställt ut i konsthallarna Nyköping, Linköping, Göteborg samt i Paris 1991. Han har dessutom haft mindre fotout­ställningar över hela Sörmland samt i Stockholm och Malmö.
Rolf Wohlin har givit ut fyra diktsamlingar, en arkitektonisk bildvolym för Arkitekturmuseet samt essä & fotoboken "Rum tar Tid" (2002) som blev nominerad till Årets Fotobok.

Under 25 år skrev han regelbundet för Tidskriften ARKITEKTUR .
Rolf Wohlin har hållit föreläsningar över hela landet om skärgårdsekologi och kultur/konsthistoria, även på universitetsnivå.Titeln på hans fotoutställning i Konsthallen S:t Anna «Platser är heliga'', måste tolkas som ett uttryck för Rolf Wohlins egenskap av topofil (topos för «plats", fil os för «vän"). Att vara topofil innebär alltså att älska platser, att t.ex. leta upp förbisedda ställen och låta sig förtrollas .. ... .
Men det innebär också att odla en ortstrohet, att helga hemtrakterna, i Rolf Wohlins fall Sörmlands skärgård, och alltid ta parti för dess jungfrulighet liksom dess kultur.
Platsernas helighet innebär således ett uttryck för såväl en natursyn som en arkitektur eller kultursyn, och har således bäring även på kyrkskeppet och kyrkorummet.
I ett sekulariserat land som Sverige är det inte okomplicerat att ställa ut iett kyrkligt sammanhang. Men utan kyrkan ingen konsthistoria före 1700-talet. Rolf Wohlin ha alltid haft stor och innerlig respekt för de sakrala rummen och religionshistorien.

May 21, 2016Rpolf Wohlin04XDSC4046.jpg
RW 2.jpg
 
Krists P.jpg
 
July 08, 2016KristsPudzens05XDSC4571.jpg
July 08, 2016KristsPudzens03XDSC4552.jpg
Vernissagefest hos Curator

Vernissagefest hos Curator

 
160813_Karin Öberg.jpg
 
August 13, 2016Karin Ögren02s_DSC4878-2.jpg
August 13, 2016Karin Ögren04s_DSC4867.jpg
May 21, 2016Rpolf Wohlin01XDSC4037.jpg
 

KRISTS PUDZENS
Efter avlagd examen vid Riga Konst och Designeskola fogade K. P. gradvis samman sin utbildning inom traditionell konst med de möjligheter som den framväxande teknologin skapat inom elektronik och programmering. 
Frågeställningar kring människans roll i en teknologisk kontext ledde konstnären till Konstakademien i Riga, där han fann rörlig skulptur. Inspirerad av den holländske skulptören Theo lansen och dennes motto: "the walls between art and engineering exist only in our minds", närmade sig Pudzens steg för steg den interaktiva konsten. 


"Professor Dowell's Head" från 2008, en elektromekanisk skulptur som interaktivt reagerar på åskådarens rörelse, visar på ett vidare perspektiv. Pudzens söker här efter gränserna för teknikens användningsområden, vilket även syns i "Nucleus" (2009). 
K.P. besitter en förståelse för hur de teknologiska processerna eller de fysiska delarna av ett arbete interagerar med innehållet, såvälsom mötet mellan personliga interna processer och han lyckas bygga broar mellan alla dessa element i "The Red Queen's Race" (2010). 
Sedan 2008 deltar Pudzens regelbundet vid konst- och teknikfestivaler i Lettland och utomlands, vilket ger honom en möjlighet att se sitt arbete i en bredare kontext, hitta nya trender inom media arts och jämföra regionala uttryck i olika delar av världen. 
Sedan 2010 har konstnären även riktat sitt kreativa intresse mot ljusinstallationer, genom att integrera ljus, form, tid och rum i den urbana miljön. 


Medverkat i följande festivaler: 
Amber 2008, 2009 / Istanbul, Turkiet
PixelACHE 2010 I Helsingfors, Finland
ISEA 2010 / Dortmund, Tyskland
WRO 2011, 2013 / Wroclaw, Polen
SurvivalKit 2010, 2011, 2012, samt ett antal andra utställningar i Lettland. 

July 09, 2016KristsPudzens01XDSC4625 copy.jpg
July 08, 2016KristsPudzens02XDSC4542.jpg
July 08, 2016KristsPudzens01XDSC4540.jpg
 
August 13, 2016Karin Ögren01s_DSC4879.jpg
August 13, 2016Karin Ögren05s_DSC4866-2.jpg
August 13, 2016Karin Ögren06s_DSC4882-2.jpg
August 13, 2016Karin Ögren03s_DSC4873.jpg

KARIN ÖGREN
Född 1956 i Köpmanholmen, Ångermanland.
Bosatt och verksam i Sparreholm, Södermanland sedan 1994.
1983-88 Kungliga Konsthögskolan, Sthlm.
1990-91 PS-1 stipendium, New York.
"Måleriet är ett långsamt medium. Det är inte bara så att målningen ofta tar lång tid att förfärdiga och färdigställa, det tar också tid - ibland lång lid - att nå fram till den plats där en bild kan födas. Inte sällan består svårigheten i att arbeta sig in mot en tystnad, upp­söka en tomhet som befriar.från nuets larmande närvaro, och där något annat, något som länge varit på väg, till sist kan framträda och ges röst"
"Färgen är en minnes- och drömmateria. Den ligger inte bortom det begreppsliga, men begreppsligheten tenderar hela tiden all översköljas och översvämmas av den, att bli flytande och osäker. Färgen betecknar en närvaro av annat slag. Målningen har både en färg och ett ljus, men det är via fä1gen som ljuset kan göras till något bestämt, något som inte är måttlöst och obeg änsat. I måleriet ges ljuset föremålslighet"

John Sundkvist 1995.
Ur boken "Karin Ögren" Apoteksbolagets KF Årsskrift nr. 12. Carlsson Bokförlag

"I mötet med Karin Ögrens måleri följer jag med på en resa. En resa som tar mig mellan olika utposter: Jag ser den runda formen som följer, återvänder, återanvänds och ändrar storlek. Blir öppningen i den orubbliga stillheten ut mot universum. Den sfäriska formen blir en förstorad punkt som talar om all här tar det ena slut och något annat har möjlighet att ta vid. Kanske tillförs en viss ordning, en stillhet, som en hand att hålla i."
Emma Jönsson 2013
Ur katalogtext till utställningskatalog "Karin Ögren" Konstakademien 2013.

"Hon lämnar oss inte (fred med landskapet, med månen eller vattenfallet. Svårigheten är att se svårigheten. Målaren hjälper till genom att lägga in några ytterst tunna och rak­bladsvassa linjer i målningarna. Linjer som delar färgmassorna eller bara.finns där som en visuell retning. En påminnelse.
Så här lyser inte färgen av sig själv. Så här mörknar inte det svarta utan en kunskap, utan decennier av umgänge med/ärgens väsen."
Kerro Holmberg 2016. Ur recension Galleri Argo 16/4-14/5 2016

OMKONST www.omkonst. comll 6-ogren-karin.shtml


"Mycket svärta. Ett levande mörker som ömsom spottar ut, ömsom släcker elden. Just så skulle många av Karin Ögrens verk kunna beskrivas. "
"Paletten är laddad med rött och svart. Det är dock den gula färgen som ofta gnistrar till som en ädelsten. Hos Ögren, liksom hos "guldmålaren" Ulrik Samuelsson, uppenbaras ofta gult i dess mest majestätiska form - som ett gyllene sken."
"Färgen ligger tjock, vågar ta plats. Här finns inga stumma fält bland färgrymderna. Ibland löper ett streck som ett snitt över bildytan. Det är som om måleriet sökte sin egen horisontlinje.''

Joanna Persmann 2016. Ur recension i Svenska Dagbladet 3/5 2016.