170708_Transit.jpg
Solfrid MortenssenJuly 08, 201702_DSC9047.jpg
July 08, 2017Solfrid Mortenssen_July 08, 201701_DSC9092.jpg01_DSC9083.jpg
July 08, 2017Solfrid Mortenssen_July 08, 201701_DSC9092.jpg01_DSC9084.jpg

TRANSIT
en stedspesifik installasjon til Konsthallen S:ta Anna, Trosa Lands kyrka av sour_ART: Solfrid Olette Mortensen & Urs R. Trinkler, lyd Victor Lisinski ..
Bönor och böner; ett prosjekt som korsar grenser. 500 år etter reformationen fylls S:ta Annas medeltida kapell med radband av böner och uppväcker mumlet av människornas böner i det heliga rummet.


TRANSIT tar utganspunkt i lokalets sreregne karakter og historie; et rom for b0nner. Inspirert av rosenkransen og malaer skapes en ny romlig installasjon med tusenvis av t0rre hvite bondeb0nner inne i utstillingsrommet. Utenfor vokser b0n­neplanter som produserer en ny generasjon b0nnefr0. Det som startet med et språklig lek mellom den sekulrere og sakrale betydningen ordet, har utviklet seg til en refleksjon over tradisjonelle endringer og vår tids kulturelle utveksling. En b0nnebok med oppskrifter og historier fra ulike land bringer hele verden inn til Konsthallen S :ta Anna.
Samarbeidet mellom den norske billedkunstneren Solfrid Olette Mortensen og den sveitsiske arkitekten Urs R. Trinkler krysser geografiske og faglige grenser. Med enkle grep og virkemidler s0ker de å skape en samlet visuell opplevelse i dialog med det aktuelle stedet.
Den svenske komponisten Victor Lisinskis helt nye Transit -lydverk vil tilf0re en dimensjon av tid til utstillingen. Det generative stykket vil vrere i stadig endring og er er en del av hans store komposisjons-prosjekt "Traveling Sounds" som bl.a. bygger på innspillinger fra en reise med tog til Tibet via Russland, Mongolia og Kina.


Solfrid Olette Mortensen bor och arbetar nära havet i en liten by längst söderut i Norge. Hon har en gedigen bakgrund från Bergen och Köpenhamn med inriktning mot textil. Ett stipendium tog henne till New York och hon utför numera installationer i olika material runtom i Europa. Vi ser med spänning fram mot vad hon kan åstadkomma i vår lokal som lämpar sig så väl för denna konstform: att låta ide och rum mötas i en platsspecifik installa­tion. Här har hon valt att samarbeta med den schweiziske arkitekten Urs R. Trinkler samt den unge svenske tonsättaren Victor Lisinski som vid invigningen framför en egen komposition. Solfrid Olette Mortensen och Urs R. Trinkler
(sour_Art) har samarbetat med landart och rumsliga projekt sedan 2013. 2015 satte Victor Lisinski ljud till installationen "Lignes" i Paris.

 
171208_Uta Jacobs.jpg
August 12, 2017Uta Jacobs_July 08, 201701_DSC9092.jpg04_DSC9455.jpg
Uta Jacobs 2.jpg
Solfrid MortenssenJuly 08, 201703_DSC9055.jpg
Vernissagefest hos Curator

Vernissagefest hos Curator

Transit 2.jpg
Transit vernissagekortet.jpg
Transit 1.jpg
 
August 12, 2017Uta Jacobs_July 08, 201701_DSC9092.jpg01_DSC9448.jpg
August 12, 2017Uta Jacobs_July 08, 201701_DSC9092.jpg02Händer.jpg
August 12, 2017Uta Jacobs_July 08, 201701_DSC9092.jpg01_DSC9454.jpg
August 12, 2017Uta Jacobs_July 08, 201701_DSC9092.jpg06_DSC9458.jpg
August 12, 2017Uta Jacobs_July 08, 201701_DSC9092.jpg05_DSC9457.jpg
Uta Jacobs 1 copy.jpg

UTA JACOBS
12 augusti - 3 september 2017
Uta Jacobs är skulptör, utbildad på Konstakademien i Stockholm och verksam i Flen. Hon debuterade 1976 hos Petra i Stockholm och har sedan dess visat sina verk runt om i mellansverige. Hennes form- och materialkänsla har berikat det offentliga rummet runtom i våra trakter.

Uta Jacobs skriver:
"Drivkraften och intrsset i mitt arbete har alltid varit naturens former i dess olika skepnader, från människroppen till cellstruktuer i växter eller de minsta urformer av liv som t.ex.finns i vatten.
En värld fylld av sällsamma former där livets eget drama utspelas, och där vi alla ingår i ett kretslopp.
En medvetenhet om våra biologiska förutsättningar skulle kanske göra oss mera ödmjuka i förhållande till andra levande skapelser.

Samtidigt kan jag i andra utställningar, fokusera mera på kvinnans livserfarenhet och använda mig både av naturens potential och den mänskliga kroppen som symboliskt referenspunkt. Där finns tecken för växande, liv, död och passion"
"Landskapskonst med intresse för gatans rum, torget, bostadsområden och parker. Jag utför skulpurerna ofta i granit och gestaltar hela rummet omkr-ing dem. Kattrineholms centrum, Medborgarpiatsen i Degerfors och Kungsgatan i Flen är piatser där jag har arbetat med helheten."
"Mina former kan ofta härledas från naturen men pendla mellan det organiska och geometriska. Jag använder mig också av uppförstoringens transformation där små fragment får en sista skulpturalform i granit."
"Grafikbladen utförs ofta som screentryck, s.k. serigrafi, där mikro-perspektivet i naturen är mitt motivområde. Små detaljer hos växter eller dess inre cellstrukturer är i sinformriketom en outtömlig källa att ösa ur."