Ny karta.jpg

Curator: Jim Axén, tel nr 0156 100 09 epost: j.axen@telia.com

Konsthallen är belägen i ett sidokapell till Trosa lands kyrka, på vägen mellan Vagnhärad och Trosa

Kommunikationer:
Buss 550, 551, 802 och 805 från Vagnhärads station, hållplats Trosa lands kyrka.
www.sormlandstrafiken.se

 

Foto för hemsidan: Göran Ritterfeldt, ordförande och Jim Axén, curator