S:tAnnas kapell skulle kunna bli en sådan. Idag blir det allt vanligare att kyrkor inbjuder till konstutställningar. Exempel på det är det projekt som länskulturkonsulenten i Sörmland arbetar med i sommar, "6 konstnärer 6 kyrkor". Kyrkan vid Trosaland är en kyrka som lockar turister, och sommartid besöks den också av många människor som konfirmerats, gift sig och döpt sina barn där. Även kopplingen till Sven Delblancs liv och författarskap lockar besökare.
Att utveckla St Annas kapell till en konstutställningslokal är ett långsiktigt projekt.
I dagsläget kan det förstås bara handla om sommarutställningar. Vi gör nu ett försök med en utställning inom ramen för Kulturfnatt. Låt den bli starten på det större projektet - något som innebär att man redan nu behöver tänka med framförhållning.

 

Trosaby 2010-07-03
Till kyrkoherde Göran Ritterfeldt
från Kjell Gustafsson och Maj-Britt Imnander
S:t Anna kapell - framtida konstutställningslokal?
Förutsättningar:
Vi har fyra kyrkor i Trosa församling. Användningen av dem behöver analyseras med utgångs­punkt i vad de kan betyda för bygden. I Trosa stad har vi en kyrka som profileras som "musik­kyrka". Detsamma kan man kanske också säga om Västerljungs kyrka med sin exklusiva nya orgel. I Trosa landsförsamlings kyrka har St Anna kapell nyligen öppnats igen efter många år i glömska. Det är en intressant ny lokal som inte reserverats för enbart kyrkliga arrangemang -kan användas för flera olika verksamheter.
I Vagnhärad - och i Trosa kommun - finns ingen professionellt utrustad utställningslokal. Framför allt saknas en lokal som har rymd tillräckligt för mer "monumental" konst.