Konsthallen S:ta Anna, Trosa lands kyrka

MÅLDOKUMENT

1. Föreningen Konsthallen S:ta Anna som bedriver sin verksamhet i 1400-talskapellet S:ta Anna, en tillbyggnad till Trosa lands kyrka, är en ideell förening öppen för alla konstintresserade.

Målsättningen är, att visa arbeten av hög kvalitet och därigenom vidga konstbegreppet, stimulera till fritt tänkande och väcka lust till eget skapande.

2. Föreningen arrangerar minst två utställningar per år under sommaren då den råa lokalens klimat i dag inte tillåter fler.

Föreningen visar lokala, regionala, nationella, internationella konstnärer.

Konstnärerna skall infria de kriterier Sveriges Konstföreningar (SK) ställer för statlig utställningsersättning.

En jämn könsfördelning eftersträvas - av kvalitetsskäl.

3. Föreningen ansöker årligen om föreningsbidrag respektive verksamhetsbidrag från Trosa kommun och från Trosa församling.

Föreningen hyr, med femårsavtal, lokalen av församlingen. Detta avtals innehåll dateras upp inför ny period. Lokalen är anpassad till sitt ändamål

och lämpar sig synnerligen väl för skulptur/installation eller annan idebaserad konst som kan ta rummet i besittning.

Föreningen söker medel från stat, landsting och privat näringsliv, är ansluten till SK och söker inför varje utställning statlig Utställningsersättning.

4. Föreningen tillämpar MU-avtalet (Medverkans - och Utställningsersättning, ett ramavtal för konstnärers ersättning vid utställning).

Föreningen bekostar försäkring, bistår vid transporter och upp- och nermontering, ansvarar för affischering och marknadsföring samt organiserar vaktning med hjälp av engagerade medlemmar.

Föreningen tar 20 % i provision på försålda verk.

Uppdaterat den 18 juli 2019

Styrelsen